Nemocnica Modra n.o. sa prevažne zameriava na poskytovanie sociálnych služieb.

O nás - Nemocnica Modra n.o.

Zameranie a poslanie

Nemocnica Modra n.o. vykonáva (i.) všeobecne prospešné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj (ii.) všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej starostlivosti

Sociálna služba

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Prostredníctvom nich podporujeme sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zdravotná starostlivosť

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Prostredníctvom nich podporujeme sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zameranie a poslanie

Zakladateľmi neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. sú:

  • Ministerstvo zdravotníctva SR.
  • Nemocnica s poliklinikou Modra.
  • Mesto Modra.

Nemocnica Modra n. o. bola založená dňa 11. 12. 2002, za účelom poskytovania zdravotnej, sociálnej a humanitárnej starostlivosti.

Riaditeľom neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. je MUDr. Juraj Vivoda MPH. Predsedníčkou správnej rady neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. je Ing. Gabriela Vojtechová.