FORGOT YOUR DETAILS?

Zariadenie sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení poskytujeme služby podľa zákona o sociálnych službách. Našou úlohou je zabezpečiť klientom kvalitné:

 • Opatrovanie
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Fakultatívne služby

Interná ambulancia

Úlohou internej ambulancie je komplexná zdravotná starostlivosť (prevencia, diagnostika a liečba) u pacientov s internými ochoreniami, či už akútnymi alebo chronickými. Samozrejmosťou je poradenská služba v rozsahu internej medicíny.

 • Konziliárne služby odborníka
 • Diferenciálna diagnostika ochorení
 • Dispenzárizácia chorôb
 • Predoperačné vyšetrenia
 • Iné medicínske činnosti

Infúzny stacionár

Na základe odporúčania lekára podáme naordinované liečivo v infúzii pacientovi komfortne, na lôžku za adekvátnych podmienok s možnosťou relaxácie. Ide o efektívnu náhradu hospitalizácie, šetriacu čas.

 • Pri bolestiach pohybového aparátu
 • Pri neuropatických bolestiach
 • Vazodilatačná infúzna terapia
 • Infúzna terapia vysokými dávkami vitamínu C

Sociálna služba

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Prostredníctvom nich podporujeme sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Ide o súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby a zvýšenia kvality jej života.

ZAMERANIE A POSLANIE

Nemocnica Modra n.o. vykonáva (i.) všeobecne prospešné služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj (ii.) všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej starostlivosti

 

ZAKLADATELIA A VEDENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Zakladateľmi neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. sú:

 • Ministerstvo zdravotníctva SR.
 • Nemocnica s poliklinikou Modra.
 • Mesto Modra.

Nemocnica Modra n. o. bola založená dňa 11. 12. 2002, za účelom poskytovania zdravotnej, sociálnej a humanitárnej starostlivosti.

Riaditeľom neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. je MUDr. Juraj Vivoda MPH. Predsedníčkou správnej rady neziskovej organizácie Nemocnica Modra n. o. je Ing. Gabriela Vojtechová.

AKTUALITY

30 apríla 2020 By Nemocnica Modra in aktuality

Výročné správy

22 mája 2018 By Nemocnica Modra in aktuality

Ochrana osobných údajov

TOP